Namų klasės

Pagal techninį statybos reglamentą - STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ visi naujai statomi pastatai turi turėti energetinio naudingumo sertifikatą, kuriame nurodoma pastato energetinė klasė.

Prašome susipažinti su mūsų statinių techninėmis konstrukcijų sudėtimis. Turime galimybę pastatyti visų energetinių klasių pastatus.

A++

klasė

A++ energinės klasės pastatas priskiriamas pasyviam, nes naudoja labai mažai šiluminės energijos. A++ energinės klasės pastatas išsiskiria labai mažu konstrukcijų šilumos laidumu, jo atskiros konstrukcijos yra sujungtos itin sandariai, yra visiškai sumažinti šalčio tilteliai, o naudojamas namo apšiltinimo būdas yra vienas efektyviausių.

Grindų konstrukcijos sudėtis

Sienų konstrukcijos sudėtis

Stogo konstrukcijos sudėtis

A+

klasė

A++ energinės klasės pastatas priskiriamas pasyviam, nes naudoja labai mažai šiluminės energijos. A++ energinės klasės pastatas išsiskiria labai mažu konstrukcijų šilumos laidumu, jo atskiros konstrukcijos yra sujungtos itin sandariai, yra visiškai sumažinti šalčio tilteliai, o naudojamas namo apšiltinimo būdas yra vienas efektyviausių.

Grindų konstrukcijos sudėtis

Sienų konstrukcijos sudėtis

Stogo konstrukcijos sudėtis

B

klasė

B energinės klasės pastatams nėra taikomi griežti reikalavimai, nėra nustatytų reikalavimų vėdinimo sistemoms, elektros energijos suvartojimui bei pačio pastato sandarumui. Toks pastatas yra tinkamas vasarnamiams bei sezoniniam gyvenimui, kadangi pastatas yra mažiau apšiltintas.

Grindų konstrukcijos sudėtis

Sienų konstrukcijos sudėtis

Stogo konstrukcijos sudėtis